Slovo Závěrem

Na závěr bych vám popřál hodně štěstí do školního roku jak při češtině, tak i v jiných předmětech. Také bych poděkoval panu profesorovi Borovičkovi za jeho originální styl výuky, který si jistě všichni oblíbíme. Děkuji za to, že jste dočetli naše stránky až sem a přeji vám hodně zdaru v tom, co právě děláte.

JIŘÍ VEDRAL